26 października 2012

Wyznaczone

W Polsce wyznaczane są specjalne miejsca dla niepalących, na przykład dwa stoliki pod ścianą w restauracji, gdzie przy wszystkich pozostałych palić można. Tutaj na odwrót, to palący muszą się wysilić by zapalić. Mają na przykład do dyspozycji budkę na uboczu parku z dwiema ławeczkami w środku i popielniczką oraz napisem: tu można palić.

Nie znam dokładnych cyfr, ale przeciętnie dużo mniej Szwedów pali papierosy. A ci, którzy tylko chcą rzucić i zwrócą się o pomoc, mają ją zagwarantowaną w specjalnych poradniach odwyku od papierosów.

17 października 2012

Masz to jak...

... na poczcie. Nie, nie w banku, jak to sie zwykło w Polsce mówić. Zwrot traktuje o tym samym, czyli czymś niezawodne pewnym. Tylko inna trochę ta instytucja w Szwecji. Tutaj listy wysyła się bez "R-ek" i wszystkie dochodzą. Urzędowe czy nieurzędowe. Szybko i niezawodnie. Nie ma innej możliwości. Dlatego na pocztę można liczyć. 

10 października 2012

Chlamydia

Najwięcej jest przypadków zakażenia Chlamydią. Darmowy test wykrywający chorobę z moczu można zamówić sobie bezpłatnie w sieci. Dostaje się go wtedy pocztą z kopertą zwrotną ze znaczkiem. Wystarczy próbkę wypełnić i wysłać. Wynik dostaje się też pocztą. 

Przy wykrytym zakażeniu Chlamydią prawo nakazuje poddać się leczeniu (antybiotyk przez 9 dni) i przeprowadza się też śledzenie zakażenia. Pacjent podaje dane osób, z którymi miał kontakty seksualne w ciągu ostatniego roku i osoby te dostają list pocztą, że są zobowiązane do oddania próbki moczu do badania. Jeśli tego nie zrobią, to dostają list jeszcze raz. I jeszcze raz. Do czasu, aż to zrobią. Jeśli tego odmawiają a adres osoby jest znany to w ostateczności interwenjuje policja wraz z pielęgniarką. 

Pielęgniarka w poradni wenerycznej (STI-mottagning) na podstawie danych, które pacjent podaje próbuje zlokalizować podane osoby. Ma tutaj do pomocy rejestr ludności z adresami i nierzadko numerami telefonu do dyspozycji. Jeśli pacjent wie tylko, że to była Anna z Malmö to oczywiście nie da się nic wyśledzić ale po nazwisku, wieku i miejscu zamieszkania zazwyczaj nie ma problemu. Nie szuka się osób, które znajdują się za granicą bo wyjechały do pracy czy też z jakiejś innej przyczyny. 

7 października 2012

Bezpłatna poradnia

Poradnia chorób wenerycznych (STI-mottagning) działa przy poradni dermatologicznej. Jest bezpłatna i przy wykryciu choroby wenerycznej objętej prawem dostaje się darmowe leki do ręki. Nie ma tutaj żadnych ograniczeń wiekowych. Można tutaj bezpłatnie zrobić testy na HIV, wirusowe zapalenie wątroby HBV, Chlamydię, rzeżączkę i kiłę. Jeśli pacjent podejrzewa, że może być zarażony jedną z nich to ma obowiązek udać się na badanie i wskazać inne osoby, które mogą być zakażone.