10 października 2012

Chlamydia

Najwięcej jest przypadków zakażenia Chlamydią. Darmowy test wykrywający chorobę z moczu można zamówić sobie bezpłatnie w sieci. Dostaje się go wtedy pocztą z kopertą zwrotną ze znaczkiem. Wystarczy próbkę wypełnić i wysłać. Wynik dostaje się też pocztą. 

Przy wykrytym zakażeniu Chlamydią prawo nakazuje poddać się leczeniu (antybiotyk przez 9 dni) i przeprowadza się też śledzenie zakażenia. Pacjent podaje dane osób, z którymi miał kontakty seksualne w ciągu ostatniego roku i osoby te dostają list pocztą, że są zobowiązane do oddania próbki moczu do badania. Jeśli tego nie zrobią, to dostają list jeszcze raz. I jeszcze raz. Do czasu, aż to zrobią. Jeśli tego odmawiają a adres osoby jest znany to w ostateczności interwenjuje policja wraz z pielęgniarką. 

Pielęgniarka w poradni wenerycznej (STI-mottagning) na podstawie danych, które pacjent podaje próbuje zlokalizować podane osoby. Ma tutaj do pomocy rejestr ludności z adresami i nierzadko numerami telefonu do dyspozycji. Jeśli pacjent wie tylko, że to była Anna z Malmö to oczywiście nie da się nic wyśledzić ale po nazwisku, wieku i miejscu zamieszkania zazwyczaj nie ma problemu. Nie szuka się osób, które znajdują się za granicą bo wyjechały do pracy czy też z jakiejś innej przyczyny. 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Tutaj możesz umieścić swój komentarz.